NB!  Vere-, uriinianalüüside ja teiste lisauuringute tegemine omal soovil on tasuline. Hinnad on Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste  hinnakirjas: https://www.riigiteataja.ee/akt/129122010080

Meie hinnakiri

Koduvisiit (kindlustatud isikud   v.a.rase alates 12.nädalast ja alla 2-aastased lapsed) 

5 EUR

Koduvisiit (kindlustamata isiskud)

30 EUR

Kindlustamata isikute vastuvõtt   (lisandub uuringute tasu vastavalt Haigekassa hinnakirja järgi)

25 EUR

Retsepti korduv väljakirjutamine(kindlustamata isikule)

10 EUR

Tõendid

Relvaloa taotlemiseks

25 EUR

Autojuhile tõendi väljastamine

25 EUR

Toidukäitlejale tervisetõend (sisaldab nakkushaiguste bak analüüsid)

Tervisetõend, kui töö on seotud nii klientide teenindamisega, kui ka toidu käitlemisega,sisaldab kopsuröntgenit ja nakkushaiguste bak analüüsid)

 52 EUR

 

64  EUR

Tervisetõend klienditeenindajatele, lasteasutuste töötajatele, hooldekodude töötajatele jne, sisaldab kopsuröntgenit)

25 EUR

Tervisetõend õppima asujale, basseini,   laagrisse jne (lisandub uuringute tasu)

3 EUR

Tervisetõend panga ja kindlustusele,   välismaale õppima asujale, Migratsiooni Ametile jne

25 EUR

Töötajate ja sportlaste perioodiline   tervisekontroll (lisandub uuringute tasu)

25 EUR

Kehtiva tervisetõendi dublikaadi   väljastamine

7 EUR

Pereõe vastuvõtt ja retsepti pikendamine kindlustamata isikule

Veregrupipi määramine 

Kliendi oma soovil tehtavad uuringud vastavalt kehtiva Eesti haigekassa hinnakirjale.

Vaktsineerimine:

10 EUR

30 EUR 

Vaktsineerimise hinnad sõltuvad kehtivast ostuhinnast (võib kõikuda), täpsustada registratuuris. Teostamine vaktsineerimist difteeria-teetanuse vastu, gripi vastu, puukentsefaliidi vastu. Muud vaktsiinid vajavad ettetellimist.

Süstimine (juhul, kui seda määras meie asutusel mittetöötav arst)    8 EUR