Kes on minu perearst?

Eestis esmatasandi arstiabi osutatakse perearstide kaudu. Igal kindlustatud inimesel on oma perearst, keda ta on ise valinud, või perearst oli määratud maavanema poolt. Rohkem infot: https://www.tervisekassa.ee/inimesele/arsti-ja-oendusabi/perearstiabi

Oma perearsti saate kontrollida kodanikuportaalist eesti.ee teenuses „Arvelduskonto ja andmed tervisekassas“. (Enda andmete vaatamiseks peate sisenema eesti.ee portaali) või küsida haigekassa klienditeenindusest kliendiinfonumbril +372 669 6630. Perearstide andmed leiate Tervisekassa koduleheküljelt https://www.tervisekassa.ee/inimesele/arsti-ja-oendusabi/tervisekassa-lepingupartnerid/perearstid

Kuidas perearsti juurde registreeruda?

Esitage perearsti nimistusse registreerumise avaldus isiklikult (registratuuris), e-posti teel: kalamaja.perearstid@mail.ee või tähitud kirjaga valitud perearstile. Avaldus on kättesaadav Tervisekassa leheküljel https://www.tervisekassa.ee/inimesele/arsti-ja-oendusabi/perearstiabi

Iga pereliikme kohta tuleb täita ja esitada uus avaldus. Soovitame eelnevalt soovitud perearsti nõusoleku küsida, sest perearstil on kohustus kindlustatud isik oma nimistusse võtta ainult siis, kui soovija elab Rahvastikuregistri järgi selle perearsti teeninduspiirkonnas. 

Perearstil on õigus keelduda uut inimest oma nimistusse võtmast, kui perearsti nimistule kehtestatud maksimaalne piirsuurus on ületatud. Perearstid, kelle nimistutes on vabu kohti, leiab siit: https://www.tervisekassa.ee/inimesele/arsti-ja-oendusabi/perearstiabi/vabad-kohad-perearstide-nimistutes

Perearst on soovitav valida oma elukohale võimalikult lähedal. Kindlasti tuleks kaaluda perearsti vahetamist, kui vahetate elukohta ja senine perearstikeskus jääb uuest elukohast väga kaugele.

Kuidas valida perearst vastsündinule?

Alates 2017. aastast registreeritakse kõik vastsündinud automaatselt oma ema perearsti nimistusse. See tähendab, et Te ei pea oma lapsele perearsti saamiseks enam eraldi taotlust esitama. Taotluse peate esitama vaid juhul, kui soovite oma lapsele enda perearstist erinevat perearsti. Teavitage perearsti juba enne lapse sündi, et peatselt lisandub tema nimistusse uus liige.

Kas ravikindlustuseta isik võib pöörduda oma perearstile?

Jah, võib. Registreerimine perearsti vastuvõtule toimub tavalistel alustel. Ravikindlustuseta isikud tasuvad osutatud üldarstiabi eest ise, teenuse hinna kehtestamise õigus on perearstil (sotsiaalministri määrus nr 115, 29.11.2001). Ravikindlustuseta isiku erakorralise või vältimatu abi eest tasub riik. Juhul, kui kindlustamata patsient on registreeritud Tallinna elanikuks, on võimalik arve maksmine linna poolt (iga konkreetse juhtumi peame eelnevalt kooskõlastama).